۰۳ مهر ۱۳۹۶ شناسه 19287 ایمیل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از برداشت محصول زیتون کنسروی از باغات طارم خبر داد.

  دانلود ویدئو