طرح کاهش سن و وزن کشتار تنها با سورتینگ اجرا نمی‌ شود / هزینه ۱۴۰ میلیون تومانی برای نصب سورتینگ

اجرایی شدن طرح تولید مرغ سایز، به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها کشتارگاه‌ ها است. عضو هیات مدیره انجمن کشتارگاه‌های طیور کشور، در گفت‌ وگو با خبرنگار ایانا، گفت: حلقه کشتارگاه، تنها یکی...ادامه