افزایش قیمت شیر غیرقانونی است

دبیر انجمن لبنی گفت: هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی از طریق انجمن و با مجوز سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می‌شود. رضا باکری اظهارداشت: در مکاتبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و...ادامه