رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: تولیدات زیرپله ای سلامت مردم را تهدید می کند

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به اینکه برخی از تولیدکننده های زیرپله ای سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده اند، گفت: دغدغه اصلی انجمن در باره کیفیت مواد غذایی است. تولیدات...ادامه

کشاورزی در دیار دیگر تهدید یا فرصت؟

با توجه به مدیریت ناهمگون حوزه آب و شرایط تغییر اقلیمی، یکی از اقدامات دولت یازدهم از زمان آغاز به کارش برای تامین محصولات و جلوگیری از واردات کشت فراسرزمینی بوده است. در دهه های اخیر کشاورزی...ادامه