فاز سوم مشوق صادراتی لبنیات پرداخت می‌شود؟/ افزایش نرخ خرید شیرخام در راه است

از مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی کارخانه‌ های لبنی، تنها ۴۴ میلیارد تومان در دو مرحله در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت و تا کنون خبری از فاز سوم مشوق صادراتی نیست. خبری از فاز سوم مشوق...ادامه