آماری تاسف بار از دور ریز غذای ایرانی ها!

آمارهای فائو (سازمان بین المللی غذا) از ضایعات غذا در ایران نشان می‌دهد مردم ایران معادل 60 درصد درآمد نفتی کشورشان و به اندازه 10 کشور اروپایی مواد غذایی به سطل زباله می ریزند. حجم ضایعات مواد غذایی...ادامه

غذا؛ تنها صنعت پرقدرت بخش‌خصوصی ایران

ظهیری: با وجود حضور پررنگ بخش‌خصوصی در صنعت غذایی،این بخش جایگاه نظارتی واقعی ندارد. مهمترین بخش اقتصادی که با زندگی مردم به طور مستقیم سرو کار دارد،توسط بخش خصوصی اداره می شود؛صنایع غذایی صنعتی...ادامه

فواید سلامت غذا خوردن در حالت نشسته روی زمین

نشستن روی زمین در وضعیت چهار زانو و غذا خوردن برای دستگاه گوارش انسان خوب است. حرکت رو به جلو و عقب در نتیجه خم شدن برای خوردن غذا و بازگشت به وضعیت طبیعی نشستن به عضلات شکم در ترشح شیره های گوارشی کمک...ادامه

حذف زمان طبخ غذای ایرانی با زندگی صنعتی

پزشک تغذیه گفت:سلامت جامعه در سایه سیاست های تغذیه ای دولت مردان محقق می شود و با آموزش می توان سلایق مختلف غذایی فرزندان را در انتخاب نوع غذای مصرفی کنترل کرد. تیرنگ نیستانی ، گفت: در زندگی صنعتی...ادامه