توقیف ۶برند قند و شکر غیراستاندارد در تهران

مدیر کل استاندارد استان تهران از شناسایی و توقیف شش برند قند و شکر غیراستاندارد، در بازار مواد غذایی مولوی تهران در مرداد ماه، خبر داد. در جریان بازرسی بازرسان استاندارد از مراکز عرضه مواد غذایی،...ادامه

قطع همکاری با کشتارگاه غیراستاندارد برزیلی

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی واردات هرگونه گوشت فاسد یا آلوده از برزیل به ایران را رد کرده و گفت: مراحل ورود گوشت به ایران آنقدر سختگیرانه است که چنین چیزی امکان ندارد. موضوع صادرات گوشتهای...ادامه