قیمت لبنیات به نرخ قانونی بازنگشت

با وجود اینکه صنایع لبنی که قیمت‌ محصولات خود را بدون مجوز افزایش داده بودند با برخورد و جریمه دستگاه‌ های نظارتی مواجه شدند و مقرر شده تا قیمت محصولات خود را به حالت قبل برگردانند. افزایش قیمت...ادامه