میزان مصرف نمک در نان را باید کاهش دهیم

سخنگوى وزارت بهداشت گفت: کاهش مصرف نمک در نانوایی ها از برنامه های نظارتی وزارت بهداشت است. ایرج حریرچى سخنگوى وزارت بهداشت در نشست خبرى این وزارتخانه درباره نظارت بر مکان هاى عرضه مواد غذایى و...ادامه