صادرات کیوی تا ۲۰ مهرماه ممنوع شد

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران گفت: وزارت جهاد کشاورزی دستور داده است که قبل از تاریخ ۲۰ مهرماه اجازه ترخیص کیوی از گمرک صادر نشود، زیرا این محصول هنوز کیفیت لازم را برای صادرات ندارد. در سال...ادامه