کتاب راهنمای جامع

اولین کتاب راهنمای جامع کشاورزی،دامپروری،صنایع غذایی و بسته بندی در سال 82-81 منتشر شد.
در اینجا خلاصه ای از نوشته مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه خوشه نعمت ا… زمانیان در اولین کتاب منتشره را نقل می کنیم.

«درگذر ایام و با تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر کشاورزی و تولید که تعداد آنها نیز کم نیست سعی نمودم در این مجموعه فقط به یکی از فاکتورهای مهم توسعه نیافتگی بخش کشاورزی که همانا کمبود اطلاع رسانی صحیح و مناسب می باشد و از عهده من نیز ساخته است بپردازم.

متاسفانه اکثر تولیدکنندگان به دلیل عدم آگاهی و شناخت از وظایف سازمان ها،ارگان ها و متولیان بخش تولید،علاوه بر اتلاف زمان و سرمایه هنگفت،از حداقل حقوق حقه خود نیز محروم هستند.این در حالی است که وزارتخانه ها و سازمان های عریض و طویل با برخورداری از ادارات آموزش و ترویج،کارشناسان و بودجه های کلان،هیچگاه سعی ننموده اند،به طور اصولی به معرفی سازمان خود بپردازند،تا ارباب رجوع ها بدانند از هر کدام از این نهادها چه خواسته هایی داشته باشند.به طوری که این امر و عدم  شناخت مراجعه کننده از آن سازمان باعث ایجاد فاصله های نجومی میان آنها و ارگانها شده است و در بعضی مواقع تولید کننده عطای آن متولی را به لقایش می بخشد که این مسئله باعث بدبینی به سازمان ها و ادارات و محروم شدن از تسهیلاتی که دولت برای آنها به عنوان یک تولید کننده در نظر گرفته است می شود.و با توجه به این که مجلس و دولت با زحمات فراوان بخشنامه ها،تسهیلات و قوانین را با تشکیل جلسات متعدد تصویب می کند،تا بتواند شرایط بهتری برای تولید کننده،کشاورز و … مهیا کند که اگر اطلاع رسانی صحیح و به موقع انجام نشود،کلیه این زحمات به باد می رود.

از آنجا که این کتاب اولین مجموعه ایست که از این دیدگاه به بحث اطلاع رسانی پرداخته است و در گذشته هیچ مجموعه مدونی وجود نداشته ،لذا فقط به درج مفیدترین اطلاعات پرداخته و اطلاعاتی را که همگان با آن سر و کار داشته و دارند ذکر شده است که انشاالله در مجموعه های بعدی اطلاعات کاملتر و جامعتری را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهیم داد.»

اجرا شده توسط: همیار وردپرس