چگونه معادن ایران را دانش بنیانی کنیم؟

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ؛ معدن، پتانسیلی مغفول مانده در تولید ناخالص ملی است. سهم معدن در تولید ناخالص ملی به حدیست که با توجه به پهنه های گسترده در کشور می توان سهم اشتغال را در راستای...ادامه