خدمات پیشتاز در جذب تسهیلات

بخش خدمات با جذب ۳۴.۳ درصد از کل ۶۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مختلف، بیشترین میزان دریافت تسهیلات را در ۹ ماهه نخست امسال داشته است  بانک مرکزی آمارهای مربوط به...ادامه