براساس قانون عملیات بانکی؛ اخذ وکالت بابت وثیقه وام‌ گیرندگان ممنوع شد

پس از آنکه برخی بانک‌ها در وصول مطالبات خود از طریق صدور اجراییه با مشکلاتی مواجه شدند، راهکار اخذ وکالت از تسهیلات گیرندگان برای حذف پروسه تملیک از طریق مزایده را در پیش گرفتند که این امر در قانون...ادامه