اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق

پس از ماه‌ها مذاکره توافقی برای ایجاد یک سازوکار مالی جهت تسویه بدهی‌های ناشی از صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شد که تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار می‌دهد.  به گزارش خبرنگار مهر، پس...ادامه