اپل واچ سکته قلبی را تشخیص می دهد!

پژوهشگران اسپانیایی مدعی شده اند که ساعت های اپل واچ قادر به تشخیص سکته های قلبی هستند که کاربر متوجه آنها نمی شوند. پژوهشگران بیمارستانی در مادرید مدعی هستند که اپل واچ می‌تواند بدون تشخیص دهد که...ادامه