تعاونی‌ها درگیر خط قرمز‌های غیررسمی

۱۰۰ هزار تعاونی در ایران فعالیت دارند و ۵۰ میلیون ایرانی عضو تعاونی‌ها هستند، اما سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی چیزی حدود پنج درصد است.  به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود اینکه جمعیت ایران حدود یک...ادامه