بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد/ واردات اقلام علوفه ای با ارز آزاد دردسر جدید تولیدکنندگان

یک مقام مسوول گفت:بررسی بازار ارز و نهاده های دامی در روزهای قبل حاکی از شدت نوسانات و بی ثباتی بازار حوزه کشاورزی است. مجید موافق قدیری رییس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان با انتقاد از بی ثباتی...ادامه