تولید بذر واکسن طیور آغازمی شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پاشنه آشیل ما وابستگی در تامین بذر واکسن آنفلوانزاست که با کمک شرکت های دانش بنیان و موسسات داخلی ساخت این واکسن ها در کشور آغاز شده است. علیرضا رفیعی پور در حاشیه...ادامه