دوسوم خاک زراعی کشور مرغوبیت چندانی ندارد

علیرضا زاده‌مبارک روز چهارشنبه در نشست تخصصی روز جهانی خاک در بجنورد، اظهار داشت: از کل گستره ۱۶۵ میلیون هکتاری عرصه های کشور، بیش از ۱۰ درصد در بخش کشاورزی استفاده می شود. وی با بیان اینکه خاک با...ادامه