زنگ خطر اُفت آب‌ های زیرزمینی به صدا درآمد/ توسعه کشت گلخانه‌ ها مرهمی بر عطش زمین

اُفت آب‌ های زیرزمینی، زنگ خطر را به صدا درآورده و همگان را درباره آینده زمینِ بدون آب، نگران کرده است. براین اساس مسوولان وزارت جهاد با توسعه کشت محصولات گلخانه ای و استفاده از روش های نوین کشاورزی...ادامه