نکات ضروری تغذیه در میان سالی

تغذیه‌ سالم با افزایش سن اهمیت بیشتری می یابد زیرا افزایش سن به تغییراتی در بدن منجرمی‌شود مانند کمبود‌ مواد‌ مغذی، کاهش کیفیت زندگی و افت سلامتی. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ،در...ادامه