رونمای از سامانه املاک و اسکان

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی اینکه سامانه املاک و اسکان امروز رونمایی می‌شود و همچنین این سامانه برای وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده ازامروز آغاز به کار خواهد کرد. محمود محمودزاده با بیان...ادامه