موافقت‌نامه همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه اوراسیا از پنج آبان‌ماه اجرایی می‌شود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی گفت: موافقت‌نامه همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه اوراسیا امضا شده که توسط مجلس شش کشور تصویب و روسای جمهور آن‌ کشورها امضا کردند...ادامه