دولت مواد اولیه بنگاه‌ها را تامین کند

گروه اقتصادی: عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر که دولت نمی‌تواند نقدینگی به واحدها بدهد پس بهتر است مواد اولیه صنعت را به صورت اعتباری در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. محمدرضا کلاهی در...ادامه