تضاد در مازاد نیرو و پست های خالی در شهرداری ها

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از وجود ۲۲ هزار پست خالی و ۳۵۰ هزار نیروی مازاد در شهرداری های سطح کشورخبر داد.

سعیدرضا جندقیان امروز در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی و پیرسلمان شهرستان اسدآباد، اظهار کرد:شهرداری های سطح کشور دارای ۵۰۰ هزار نفر ابواب جمعی و نیروی انسانی از آبدارچی تا کارکنان و شهردار بوده که از این تعداد جمعیت و نیروی انسانی شهرداری های کشور ۳۵۰ هزار نفر مازاد و اضافه بوده و حال آن که ۲۲ هزار پست درسطح شهرداری های کشور خالی است و باید این تعداد برای این پست ها استخدام شوند.

وی افزود:علت وجود این تضاد و تناقض گریه آور در مازاد نیرو و پست های خالی، تزریق نیرو به شهرداری ها توسط برخی از مسئولان حتی از اعضای شورای شهر بوده که از سر  دلسوزی برای اشتغال برخی از جوانان فکر کرده اند که کار درستی انجام داده اند و امروز شهرداری ها با این میزان نیروی مازاد مواجه هستند.

جندقیان در ادامه بیان کرد:در رابطه بااشتغال دولت تنها تسهیل گر بوده و صدور مجوز،هماهنگی بین دستگاهی،ارائه و پرداخت تسهیلات،تسهیل حضور بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی از دیگر اقدامات و وظایفی است که هر دولتی باید برای اشتغال مردم و جامعه خود انجام دهد.

وی با اشاره به وجود ۳۷ هزار و ۱۰۰ دهیاری در سطح کشور گفت:بعد از انقلاب و بعد از تاسیس دهیاری ها روند توسعه روستایی شگفت انگیز بوده و از نظر زیرساخت های روستایی  بالاتر از سایر کشورها بوده ایم.

وی با بیان اینکه در زمان دولت احمدی نژاد به یکباره ۶۲۱ روستا به شهر تبدیل شد که این امر در طول تاریخ کشور اتفاق نادری بود،تصریح کرد:در حال حاضر دارای ۱۲۸۰ شهر هستیم و تبدیل شدن یکباره ۶۲۱ روستا به شهر یعنی نظام توزیع فضایی بر هم زده شده است.

جندقیان رشد جمعیتی روستایی را ۶۷ صدم درصد برشمرد و یادآور شد:سالانه هر پنج سال ۷۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی کشور کاهش می یابد که علت این امر تنها مهاجرت نبوده و تبدیل شدن روستاها به شهر و تغییر نام سکونتگاه ها از روستا به شهر از دیگر دلایل این کاهش بوده که در نظام برنامه ریزی این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد:در پایان سال ۹۲ سرانه هایی که به شهرها تخصیص می یافت،۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بود که در شهریور سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۷ هزار تومان با رشد ۵۱ درصدی ارتقا یافت و در پایان سال ۹۲ میزان سرانه کل اعتبارات برای هر نفر روستایی ۷۴هزار و ۴۰۰ تومان بود که این میزان امروز به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور با بیان اینکه تمام دولت ها ه ویژه در سال های اخیر تمام تمرکز خود را در اولویت ها برای  روستاها قرار داده اند،اظهار کرد:سرانجام  بعد از ۱۷ سال لایحه دهیاری ها به دولت رفته و در آستانه تصویب قرار دارد و لایحه درآمد پایدار را با قید دو فوریت مجلس تصویب کرده و به زودی در صحن مطرح می شود که در این لایحه برای دهیاران و دهیاری  ها تصمیمات خوبی اتخاذ شده و باید منتظر خبرهای خوشی باشند.

جندقیان افزود:آیین نامه استخدامی دهیاران بعد از ۱۰ سال تصویب شده و آیین نامه دهیاری ها نیز به تصویب رسیده که در این آیین نامه برای نخستین بار دهیاران می توانند از مزایای پاداش پایان خدمت و پنج درصد عمرانی در صورت انجام کار  استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پایان دوره چهارم شوراها و دوره های قبل،۴۸ درصد تا ۵۳ درصد دهیاران به دلایل مختلف جابجا، عزل واخراج می شدند،تصریح کرد:با پیگیری های انجام شده ۷۰.۵ درصد کل دهیاران کشور در ابتدای دوره پنجم در دهیاری های خود ماندند و ۴.۵ درصد از دهیاران نیز از دهیاری خود به دهیاری های دیگر منتقل شدند که این امر نشان می دهد ۷۵ درصد دهیاران در ابتدای دوره پنجم بر سرجای خود ماندند و دارای امنیت شغلی شدند.

جندقیان از افزایش دهیاران تمام وقت در لایحه جدید  دهیاری ها  خبر داد و اظهار کرد:در این لایحه ۷۰۰۰ دهیاری تمام وقت خواهیم داشت.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور از وجود ۲۲ هزار پست خالی و ۳۵۰ هزار نیروی مازاد در شهرداری های سطح کشورخبر داد.

سعیدرضا جندقیان امروز در نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی و پیرسلمان شهرستان اسدآباد، اظهار کرد:شهرداری های سطح کشور دارای ۵۰۰ هزار نفر ابواب جمعی و نیروی انسانی از آبدارچی تا کارکنان و شهردار بوده که از این تعداد جمعیت و نیروی انسانی شهرداری های کشور ۳۵۰ هزار نفر مازاد و اضافه بوده و حال آن که ۲۲ هزار پست درسطح شهرداری های کشور خالی است و باید این تعداد برای این پست ها استخدام شوند.

وی افزود:علت وجود این تضاد و تناقض گریه آور در مازاد نیرو و پست های خالی، تزریق نیرو به شهرداری ها توسط برخی از مسئولان حتی از اعضای شورای شهر بوده که از سر  دلسوزی برای اشتغال برخی از جوانان فکر کرده اند که کار درستی انجام داده اند و امروز شهرداری ها با این میزان نیروی مازاد مواجه هستند.

جندقیان در ادامه بیان کرد:در رابطه بااشتغال دولت تنها تسهیل گر بوده و صدور مجوز،هماهنگی بین دستگاهی،ارائه و پرداخت تسهیلات،تسهیل حضور بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی از دیگر اقدامات و وظایفی است که هر دولتی باید برای اشتغال مردم و جامعه خود انجام دهد.

وی با اشاره به وجود ۳۷ هزار و ۱۰۰ دهیاری در سطح کشور گفت:بعد از انقلاب و بعد از تاسیس دهیاری ها روند توسعه روستایی شگفت انگیز بوده و از نظر زیرساخت های روستایی  بالاتر از سایر کشورها بوده ایم.

وی با بیان اینکه در زمان دولت احمدی نژاد به یکباره ۶۲۱ روستا به شهر تبدیل شد که این امر در طول تاریخ کشور اتفاق نادری بود،تصریح کرد:در حال حاضر دارای ۱۲۸۰ شهر هستیم و تبدیل شدن یکباره ۶۲۱ روستا به شهر یعنی نظام توزیع فضایی بر هم زده شده است.

جندقیان رشد جمعیتی روستایی را ۶۷ صدم درصد برشمرد و یادآور شد:سالانه هر پنج سال ۷۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی کشور کاهش می یابد که علت این امر تنها مهاجرت نبوده و تبدیل شدن روستاها به شهر و تغییر نام سکونتگاه ها از روستا به شهر از دیگر دلایل این کاهش بوده که در نظام برنامه ریزی این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد:در پایان سال ۹۲ سرانه هایی که به شهرها تخصیص می یافت،۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر بود که در شهریور سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۷ هزار تومان با رشد ۵۱ درصدی ارتقا یافت و در پایان سال ۹۲ میزان سرانه کل اعتبارات برای هر نفر روستایی ۷۴هزار و ۴۰۰ تومان بود که این میزان امروز به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور با بیان اینکه تمام دولت ها ه ویژه در سال های اخیر تمام تمرکز خود را در اولویت ها برای  روستاها قرار داده اند،اظهار کرد:سرانجام  بعد از ۱۷ سال لایحه دهیاری ها به دولت رفته و در آستانه تصویب قرار دارد و لایحه درآمد پایدار را با قید دو فوریت مجلس تصویب کرده و به زودی در صحن مطرح می شود که در این لایحه برای دهیاران و دهیاری  ها تصمیمات خوبی اتخاذ شده و باید منتظر خبرهای خوشی باشند.

جندقیان افزود:آیین نامه استخدامی دهیاران بعد از ۱۰ سال تصویب شده و آیین نامه دهیاری ها نیز به تصویب رسیده که در این آیین نامه برای نخستین بار دهیاران می توانند از مزایای پاداش پایان خدمت و پنج درصد عمرانی در صورت انجام کار  استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پایان دوره چهارم شوراها و دوره های قبل،۴۸ درصد تا ۵۳ درصد دهیاران به دلایل مختلف جابجا، عزل واخراج می شدند،تصریح کرد:با پیگیری های انجام شده ۷۰.۵ درصد کل دهیاران کشور در ابتدای دوره پنجم در دهیاری های خود ماندند و ۴.۵ درصد از دهیاران نیز از دهیاری خود به دهیاری های دیگر منتقل شدند که این امر نشان می دهد ۷۵ درصد دهیاران در ابتدای دوره پنجم بر سرجای خود ماندند و دارای امنیت شغلی شدند.

جندقیان از افزایش دهیاران تمام وقت در لایحه جدید  دهیاری ها  خبر داد و اظهار کرد:در این لایحه ۷۰۰۰ دهیاری تمام وقت خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس