ضرباهنگ توسعه صنعت غذا

بررسی سه نمای آماری از «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از تداوم صدرنشینی این گروه در اخذ مجوز تا میانه تابستان سال‌جاری حکایت دارد.

داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» توانسته بالاترین سهم از جوازهای تاسیس و پروانه بهره‌برداری را در دوره زمانی موردبررسی به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد که این امر نشان‌دهنده آن است که این صنعت در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار دارد و توانسته نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. از سوی دیگر، جذاب بودن «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» برای سرمایه‌گذاران موجب شده تا از میان ۳۰پروانه مهم صادره برای راه‌اندازی طرح‌های صنعتی به تفکیک نوع بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) در مدت زمان موردبررسی، ۹ طرح به این گروه اختصاص یابد؛ طرح‌های مهم راه‌اندازی شده در این دوره زمانی به استان‌های آذربایجان‌شرقی، قزوین، تهران و البرز اختصاص داشته است. در عین حال، سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی تا میانه تابستان برابر با ۹ مصوبه است.
براساس داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی از مجموع ۱۰هزار و ۵۵۱ فقره جواز تاسیس صادره، «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با اخذ هزار و ۳۶۳ فقره جواز تاسیس توانست بیشترین میزان جواز تاسیس صادره را در میان سایر گروه‌‌های صنعتی به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۱۲ درصدی را به لحاظ تعداد تجربه کند. داده‌‌های اعلام شده همچنین نشان‌‌دهنده آن است که از مجموع سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در دوره زمانی مورد بررسی، سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها حدود ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۶۹درصدی داشته است. اما مجموع اشتغال پیش‌بینی شده برای کل جوازهای تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۲۴۸ هزار و ۱۹۱ نفر بوده که از این میان سهم اشتغال‌‌زایی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها برابر با ۳۲ هزار و ۲۱۸ نفر پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۸ درصدی داشته است.
داده‌های اعلام شده همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۲هزار و ۳۹۹ فقره پروانه بهره‌‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) در کشور صادر شده است که سهم گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها» از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره برابر با ۳۵۲ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۹ درصدی داشته است. سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به داده‌های اعلام‌شده می‌توان گفت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بالاترین سرمایه‌‌گذاری محقق‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌ است و حدود ۳۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری کشور به این گروه تعلق دارد. اشتغال محقق‌شده برای کل پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز در مجموع برابر با ۳۸ هزار و ۷۹۷ نفر بوده که سهم اشتغال ایجادشده در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در مدت زمان مورد بررسی ۵ هزار و ۷۹۵ نفر است، با توجه به آمار اعلام‌شده این نکته نمایان می‌شود که گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها در این دوره زمانی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، ارزیابی روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از سبقت طرح‌های توسعه‌‌ای از طرح‌‌های ایجادی در گروه صنایع‌غذایی است. با توجه به آمار اعلام شده مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادره در مدت زمان مورد بررسی برابر با دو هزار و ۳۹۹ فقره بوده که در مدت زمان موردبررسی در مجموع هزار و ۲۶۲ فقره پروانه بهره‌برداری ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی شامل پروانه‌های صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵ درصد رشد داشته است. سهم «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از طرح‌های ایجادی صادره در این دوره زمانی برابر با ۱۳۸ طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳۴درصدی داشته است. سهم طرح‌های توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای شامل پروانه‌‌های صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) نیز در مدت زمان مورد بررسی هزار و ۱۳۷ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد حدود ۱۲ درصدی داشته است، با توجه به داده‌های اعلام شده سهم صنایع‌غذایی از طرح‌های توسعه‌ای برابر با ۲۱۴ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشدی ۵/ ۱۱ درصدی داشته است. سرمایه‌گذاری محقق شده برای این بخش نیز بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است.
طرح‌های مهم 
آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۳۰ طرح مهم به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره‌برداری رسیده است که از میان طرح‌های مذکور سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» ۹ طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام‌شده می‌توان گفت حدود یک‌‌سوم طرح‌‌های مهم به بهره‌برداری رسیده به این گروه اختصاص داشته است. براساس داده‌های اعلام‌شده این طرح‌ها در دو بخش ایجادی و توسعه‌ای در استان‌‌های آذربایجان‌شرقی، قزوین، تهران و البرز راه‌اندازی شده‌اند که سهم استان‌‌های تهران و آذربایجان‌شرقی سه طرح بوده و استان قزوین نیز در این میان دو طرح مهم را به خود اختصاص داده و سهم استان البرز نیز یک طرح بوده است.
براساس آمار اعلام‌شده سه طرح مهم راه‌اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای ۱۱۱ نفر را در کشور فراهم کرده و برای این طرح‌ها سرمایه‌ای بیش از ۵/ ۳۸ هزار میلیارد ریال صرف شده است. اما آذربایجان‌شرقی نیز از میان طرح‌های مهم راه‌اندازی‌شده سه طرح داشته که به ‌واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای ۳۴ نفر فراهم شده است؛ سرمایه‌گذاری انجام شده برای اجرای این طرح‌ها نیز بالغ بر ۹/ ۳ هزار میلیارد ریال است. به‌واسطه راه‌اندازی طرح‌‌های مهم در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها» در استان قزوین برای دو طرح نیز ۱۳۶ نفر شغل ایجاد شده و برای راه‌اندازی این طرح سرمایه‌‌ای بالغ بر ۸/ ۱هزار میلیارد ریال صرف شده است. برای استان البرز نیز یک طرح مهم در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» راه‌اندازی شده و به‌واسطه این طرح زمینه ایجاد شغل برای ۲۳ نفر در کشور فراهم شده است، اما سرمایه صرف شده برای راه‌اندازی این طرح بیش از یک‌هزار میلیارد ریال بوده است.
 
مقاصد سرمایه‌گذاری خارجی 
اما در گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مقاصد ورود سرمایه خارجی برای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها نیز معرفی شده است. آمار منتشر شده از روند جذب سرمایه خارجی بیانگر آن است که تا میانه تابستان سال‌جاری در مجموع ۳۷ طرح به ارزش ۶۱۸میلیون و ۷۲۹هزار دلار توانسته‌اند مجوز سرمایه‌گذاری خارجی کسب کنند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت این میزان سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد رشد بیش از ۱۵ درصدی داشته و به لحاظ ارزشی نیز رشد ۷ درصدی را ثبت کرده است. مجموع سرمایه‌گذاری مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مدت مشابه سال قبل ۵۷۸ میلیون دلار بوده که برای ۳۲ طرح به تصویب رسیده بود. ارزیابی اعلام شده نشان‌ دهنده آن است که سهم «گروه‌محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۹ مصوبه است.
خراسان رضوی، خوزستان، قم، آذربایجان شرقی، تهران، قزوین و خراسان شمالی استان‌‌هایی هستند که از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی مجوز سرمایه‌گذاری برای «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها» دریافت کرده‌اند. براساس مصوبات هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی، استان خراسان رضوی در این دوره زمانی یک مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای «تولید انواع پودر نوشیدنی فوری، انواع نوشیدنی آماده مصرف، بسته‌بندی پودر انواع نوشیدنی فوری» با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ میلیون دلاری دریافت کرده است. استان خوزستان نیز در این دوره زمانی مجوز سرمایه‌‌گذاری برای یک طرح را از هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی اخذ کرده که در این خصوص می‌توان به «فرآوری و بسته‌بندی برنج» با سرمایه ۳۵۰هزار دلاری اشاره کرد. هیات سرمایه‌‌گذاری در دوره زمانی مورد بررسی مجوز سرمایه‌‌گذاری «فرآوری و بسته‌بندی محصولات غذایی (چاشنی غذا، ادویه و زعفران)» را برای استان قم با سرمایه ۳۱۰ هزار دلاری صادر کرده است.
مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای استان آذربایجان شرقی نیز در این دوره زمانی برای صنایع‌غذایی یک طرح بوده که در این خصوص می‌توان به «تولید خمیرمایه» که به‌صورت افزایش سرمایه‌گذاری مصوب شده است، اشاره کرد. مجموع سرمایه پیش‌بینی ‌شده برای این طرح بیش از ۱۷ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. استان تهران نیز در دوره زمانی مورد بررسی موفق به اخذ سه مجوز از هیات سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع‌غذایی شد که به «تولید و بسته‌بندی چای» با سرمایه ۴/ ۱ میلیون دلاری، «احداث رستوران» با سرمایه ۶۷۲ هزار دلاری و «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید فرآورده‌های نوشیدنی» با سرمایه ۸/ ۲۲ میلیون دلاری اختصاص داشته است. سهم خراسان شمالی نیز از مجوزهای صادره برابر با یک مجوز برای «فرآوری و بسته بندی برنج» با سرمایه‌گذاری ۳۴۴ هزار دلاری اختصاص داشته است. برای استان قزوین نیز یک مجوز از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی صادر شده که به «تولید مواد غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی» با سرمایه حدود ۹ میلیون دلاری اختصاص داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق شبکه خبری خوشه نیوز محفوظ است