کود شیمیایی به طور شانسی در اختیار کشاورز قرار نمی‌گیرد

عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: برای تشخیص میزان نیاز کود هر استان بیش از ۵۰ هزار نمونه آزمایش و کار تحقیقی انجام می‌گیرد و به صورت شانسی و تصادفی به کشاورزان داده نمی‌شود. وزارت جهاد کشاورزی توزیع کود شیمیایی را بر اساس نوع گیاه، سطح زیر کشت و  آنالیز خاک هر استان توزیع می‌کند که برای اینکار بیش از 50 هزار آزمایش انجام می‌دهد.

 شمس الله ملازاده هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: معاون زراعت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت و محصولات هر استان را دارد ومعاونت تحقیقات آب و خاک هم آنالیز پروفیل خاک استان‌های کشور را با آزمایش‌های مختلف استخراج می‌کند.
وی ادامه داد کشاورزان بسته به نوع و میزان محصولی که می کارند کود آن ها تعیین می‌شود و اما کشاورزان می توانند برای استفاده دقیق از کودها خاک زمین شان را به آزمایشگاه مکانیک خاک بدهند و بر اساس نتیجه آن کود شیمیایی را استفاده کنند. عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه تعیین میزان کود برای هر استان به سادگی انجام نمی‌شود، گفت: برای تشخیص این که در هر استان چه میزان کود و از چه نوعی باید توزیع شود حداقل ۵۰ هزار نمونه خاک صورت می گیرد و این یک کار کاملاً و تحقیقاتی و علمی است.
وی با بیان اینکه توزیع کود شیمیایی به میزان کافی بسیار مهم است، گفت: هر چقدر کود شیمیایی به میزان کافی و در زمان مناسب خودش استفاده شود تولید محصول را افزایش خواهد داد.
ملازاده معتقد است که میزان کود شیمیایی که در کشور استفاده می‌شود هنوز بسیاراندک است و برای تولید بیشتر با ید کود بیشتری استفاده شود.
کارشناسان می گویند اگر ۱ کیلوگرم کود در زمان مناسب استفاده شود 9 کیلوگرم به تولید محصول اضافه خواهد کرد.
ملازاده در پاسخ به اینکه چه میزان کود در کشور استفاده می‌شود؟ گفت سالانه ۲.۳ میلیون تن کود شیمیایی در بین کشاورزان توزیع می شود که این رقم بسیار پایین است و حداقل باید به ۴ میلیون تن برسد ملازاده گفت: مصرف کود شیمیایی در کشور نصف میانگین جهانی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشکل کشور ما این نیست که کود شیمیایی در برخی مناطق بیشتر و در برخی مناطق بسیار کمتر استفاده می شود یعنی پراکنش مناسبی ندارد؟ گفت بله همین طور است اما در حالت کلی میزان مصرف کود در کشور باید افزایش یابد چرا که هم در تولید کمی و هم کیفی محصول موثر است و اصلاً برای تولید پروتئین نیاز به ازت کافی در خاک وجود دارد که باید از طریق توزیع کود شیمیایی تامین شود.
به گفته ملازاده توزیع کود شیمیایی در کشور در سال ۹۲ به میزان یک میلیون تن بود که اکنون به ۲.۳ میلیون تن رسیده است.
مخاطبان با ثبت سوژه به توزیع کود شیمیایی یارانه در باغات پسته اعتراض کرده‌اند که «سازمان جهاد کشاورزی هر استان بدون در نظر گرفتن نوع خاک باغات پسته احداثی در مناطق مختلف استان اقدام به توزیع کود بادرج نام تهیه شده توسط شرکت حمایتی کشاورزان ،می نماید .که باتوجه به بافت خاک مصرف کننده ،نوع کود تحویلی نه تنها برای باغدار جهت تامین نیاز تغذیه باغش مفید نیست ،بعضا مشکلاتی نیز در بافت خاک ایجاد میکند که موجب ضرر وزیان میشود.لذا تحویل کود شیمیائی باید براساس نتایج آزمایش خاک مصرف کننده توزیع و میزان نیاز تامین گردد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق شبکه خبری خوشه نیوز محفوظ است