باز بودن ۱۳ مرز زمینی کشور برای تجارت

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: بیشتر تجارت کشور از طریق دریا صورت می گیرد به علاوه هم اکنون ۱۳ مرز زمینی کشور باز و تجارت فرامرزی در حال انجام است. روح الله لطیفی در مصاحبه با رادیو افزود: جدا...ادامه